Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana

Saskaņā ar 2013.gada 11.februārī noslēgto būvdarbu līgumu Biedrība “Silenes stariņi” Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sāka realizēt projektu „Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana”.
Projekta ietvaros tiks izbūvēta laivu piestātne, ierīkots gājēju celiņš, veikti peldvietas labiekārtošanas darbi – krasta attīrīšana no ūdenszālēm, smilšu pievešana peldvietas uzlabošanai. Visus Sila ezera krasta labiekārtošanas darbus veic SIA „Borg”.
90% projekta izdevumus finansē Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF), 10% Daugavpils novada pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 19999,41. Projektu plānots pabeigt līdz 2013.gada 30.oktobrim.

Silenē veiksmīgi īstenots projekts „Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana”

2013.gada augustā biedrība „Silenes stariņi” pieņēma projekta „Skrudalienas pagasta Sila ezera krasta labiekārtošana” ietvaros veiktos būvdarbus. Projekts īstenots sadarbībā ar Skrudalienas pagasta pārvaldi Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākuma “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.
Projekta ietvaros biedrība labiekārtoja vienu no Skrudalienas pagasta tūrisma un atpūtas vietām – Sila ezera krastu, kur tika renovēta laivu piestātne, ierīkots ērts gājēju celiņš, kā arī no ūdenszālēm iztīrīts ezera krasts.Sila ezera krasts pēc labiekārtošanas darbiem kļuvis pievilcīgāks, kā rezultātā piesaistīs atpūtniekus un tūristus, sekmējot dažādu tūrisma pakalpojumu attīstību. Pa ierīkoto celiņu apmekētājiem tagad ir iespēja ērti nokļūt līdz ezera krastam, bet renovēto piestātni var izmantot ne tikai laivu nolaišanai ūdenī, bet arī patīkamām pastaigām, izbaudot neatkārtojamo Silenes apkārtni. Sakārtotā atpūtas vieta Sila ezera krastā nodrošinās arī kvalitatīvu novada sporta un atpūtas pasākumu organizēšanu.
Projektā paredzētos darbus veica SIA „Borg” saskaņā ar 2013.gada 11.februārī noslēgto būvdarbu līgumu.
90% projekta izdevumu tika finansēti no Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), 10% Daugavpils novada pašvaldības finansējums. Projekta kopējas izmaksas sastādīja LVL 19999,41.