Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas konkurss “Mana Latvija”

Maza mana tēvuzeme,
divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme,
divu roku siltumā
Dziļa mana tēvuzeme,
visa mūža garumā
(Knuts Skujenieks)

Neatkarības svētki ir gaiši svētki, lai arī notiek gada tumšākajā laikā. 1918. gada 18. novembris ir pierādījums tam, ka, ja cilvēks stipri tic, ja viņam ir mērķis un ideja, kā to sasniegt, tad rodama izeja no bezcerīgākās situācijas. Arī mūsu sarežģītajā laikā Latvijas un brīvības ir tik daudz, cik tās ir mūsu sirdīs un prātos. Katrs labais darbs, labā doma, drauga atbalsts veido daļiņu no gaismas. Šis nav vieglākais brīdis valsts pastāvēšanas laikā, pašlaik katra laba doma, ko veltām Latvijai, iemirdzas kā zvaigzne mūsu sirdīs. Mūsu pienākums ir lepoties ar to, kas mums ir, nezaudēt pašcieņu nekur un nekad.
No 2.11. līdz 14.11. Silenes bibliotēka organizēja konkursu “Mana Latvija“ bērniem no pirmsskolas līdz 9.klasei – trīs grupās. Konkurss notika Silenes pamatskolā tiešsaistes režīmā . Pirmsskolas un sākumskolas bērni atbildēja par attēliem, saistītiem ar mūsu pagastu, novadu, Latviju. 4.-6.klašu skolēni parādīja zināšanas par Latvijas vēsturi un valsts simboliku, 7.-9.klašu skolēni meklēja informāciju par Daugavpili ( spēle par pilsētām no drossinternets.lv saites). Vēl bērni veidoja atklātnes –apsveikumus svētkos. Darbi bija dažādā līmenī, tāpēc visi sākumskolas skolēni saņēma saldas balvas. Otrajā grupā 1. vieta-Maksimam Drusam, 2. vieta-Dainim Rivdiķim, 3. vieta- Valentīnam Matuļam, pārējiem – pateicība, 7.-9.klašu grupā – 1. vieta- Violetai Madžulei, 2. vieta-Veronikai Boldoveško un Anastasijai Sizovai, 3.vieta-Maksimam Laskinam. Es domāju, ka katrs saņēma ne tikai balvas, bet arī jaunas zināšanas. Paldies visiem bērniem un skolotājām, kas piedalījās konkursā.