Skrudalienas pagasta sporta bāzes uzlabošana

2011.gada 28.oktobrī Lauku atbalsta dienests Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomiskas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, apstiprināja Skrudalienas pagasta projektu „Skrudalienas pagasta sporta bāzes uzlabošana”.

Projekta īstenošanas laiks no 2011.gada 6.jūlija līdz 2012 gada 31.decembrim, kopējais finansējums Ls 12652,15, no tā Ls 11386,94 piešķir Eiropas Lauksaimniecības fonds un Ls 1265,21 Daugavpils novada dome.
Projekta mērķis – uzlabot Skrudalienas pagasta sporta bāzi, sekmēt pagasta iedzīvotājus aktīvi pavadīt brīvo laiku, attīstīt prasmes iesaistīties kopīgās darbībās un individuālo radošu spēju, veicināt jauno informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju attīstību ikdienas dzīvē, pozitīvas attieksmes veidošanu pret savas pašvaldības ikdienas aktivitātēm.
Projekta gaitā Silenes pamatskola sporta zālē tiks uzstādīts moderns aprīkojums – viens elektroniskais multifunkcionālais tablo, divi laminēti stikla šķiedras vairogi, sacensību stīpas un tīkliņi. Ka arī tiks izremontētas divas ģērbtuves ar WC un dušas telpām. Tas dos iespēju kvalitatīvi, mūsdienīgā līmenī organizēt pagasta, novada un republikas sporta sacensības, izmantot telpas visa gada garumā un radīs pamatbāzi plašai lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.
Novads varēs izmantot Skrudalienas pagasta sporta bāzi vasaras nometņu organizēšanai. 2012.gada vasarā Silenes pamatskolas bāzē tiks organizēta nometne Daugavpils novada un Vācijas skolēniem, bet 2012.gada rudenī skolas kolektīvs sagaidīs ciemiņus- COMENIUS projekta dalībniekus no Turcijas, Bulgārijas, Rumānijas, Polijas un Anglijas.
Projekta realizācija – liels ieguldījums Daugavpils novada un Skrudalienas pagasta skolēnu, jauniešu un iedzīvotāju veselībā, aktivitātē, pozitīvā skatā uz dzīvi, pierādījumā sabiedrībai veselīga dzīvesveida priekšrocības. Basketbola sekcijas darbības atjaunošana dos iespēju ciemata jauniešiem lietderīgi, savai veselībai labā izmantot brīvo laiku. Modernu tehnoloģiju izmantošana pilnveidos sporta apmācības iespējas, veidos sabiedrības ieinteresētību brīvā laika organizēšanai, palielinās pieejamību sportam.

2012.gada 19.martā Lauku attīstības programmas pasākuma ietvaros Skrudalienas pagasta pabeigts projekts „Skrudalienas pagasta sporta bāzes uzlabošana”.
Projekts sākas 2011.gada jūlijā, kopīgais finansējums Ls 15435,63.
Projekta mērķis: uzlabot Skrudalienas pagasta sporta bāzi, sekmēt pagasta iedzīvotājus aktīvi pavadīt brīvo laiku, attīstīt prasmes iesaistīties kopīgās darbībās un individuālas radošas spējas, veicināt jauno informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju attīstību ikdienas dzīvē.
Projekta gaitā Silenes pamatskolas sporta zālē tika uzstādīts moderns aprīkojums – viens radio vadāms elektroniskais multifunkcionālais tablo un basketbola aprīkojums- divi laminēti stikla šķiedras vairogi, sacensību stīpas un tīkliņi. Kā arī tika renovētas divas sporta ģērbtuves ar WC un dušas telpām, nodrošinot tajās siltumapgādi. Tas dos iespēju kvalitatīvi mūsdienīgā līmenī organizēt pagasta, novada un republikas sporta sacensības, izmantot telpas visa gada garumā un radīs pamatbāzi plašai sabiedrībai brīva laika lietderīgai pavadīšanai.
Novads varēs izmantot Skrudalienas pagasta sporta bāzi vasaras nometņu organizēšanai starptautiskas, republikas un novada mērogā.
Projekta realizācija ir liels ieguldījums Daugavpils novada jauniešu un iedzīvotāju veselībā, aktivitātēs, pozitīvai dzīves uztverei. Modernu tehnoloģiju izmantošana pilnveidos sporta apmācības iespējas, veidos sabiedrības ieinteresētību brīva laika organizēšanai, palielinās pieejamību sporta aktivitātēm.