Skrudalienas pagastā startējis jauniešu projekts “Iemūžini savas atmiņas!”

Daugavpils novada projektu konkursa jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros Skrudalienas pagasta jauniešu neformālā grupa “Mēs savam pagastam!” saņēma finansējumu, lai īstenotu savas idejas projektā “Iemūžini savas atmiņas!”.
Projekts tiek īstenots ar mērķi uzlabot Skrudalienas pagasta jauniešu brīvā laika pavadīšanas kvalitāti, pilnveidojot jauniešu rīcībā esošo tehnisko bāzi, ieviešot jaunas aktivitātes un gūstot jaunas radošas iemaņas, vienlaicīgi attīstot savstarpēju komunikāciju jauniešu vidū.
10.junijā jaunieši organizēja pirmo tikšanos, lai apspriestu projekta turpmāko gaitu un sastādītu paredzēto pasākumu plānu.—–
Projekta ietvaros jaunieši ieplānojuši organizēt jauniešu interešu pulciņu “Skaistais fotogrāfijās”, kura laikā paredzēts apgūt praktiskas iemaņas darbā ar digitālo spoguļkameru, veidot fotogrāfijas, kā arī iemācīties veidot uzskatāmas fotoprezentācijas par jauniešu darbību pagastā. Iegūtās zināšanas jaunieši izmantos turpmākajās aktivitātēs, iemūžinot savu dalību dažādos pasākumos. Lai jauniešu veidotās atskaites būtu kvalitatīvakas un uzskatāmākas, projekta ietvaros jau ir iegādāta digitālā spoguļkamera CANON, ar kuru pašlaik jaunieši aktīvi darbojas sava pulciņa ietvaros.
Jau ir notikušas trīs pulciņa nodarbības, kuru laikā jaunieši sāka iepazīties ar iegādātās fotokameras funkcijām un darbību. Pulciņa vadītājs Iļja Jakimovičs jauniešiem sniedz praktiskas zināšanas darbā ar fotokameru. Tā pat jaunieši apgūst arī zināšanas prezentāciju sagatavošanā PowerPoint, pareizi un uzskatāmi ievietojot tajās pašu veidotas fotogrāfijas.
Priekšā jauniešiem vēl ir daudz darba, jāapmeklē vēl vairākas pulciņa nodarbības, kurām beidzoties jaunieši mācēs rīkoties ar iegādāto digitālo spoguļkameru un veidot savas prezentācijas. Pulciņa ietvaros tiks izveidota viena kopīga prezentācija par jauniešu dzīvi Skrudalienas pagastā.
Projekta ietvaros ir ieplānota arī fotoizstādes “Skrudalienas pagasts manā skatījumā!” rīkošana. Visiem Skrudalienas pagasta jauniešiem būs iespēja piedalīties šajā izstādē ar pašu veidotām fotogrāfijām, kur tiks attēlots skaistākais, dīvainākais, pievilcīgākais Skrudalienas pagastā katra jaunieša skatījumā. Labākie trīs darbi saņems balvas.
Pulciņa nodarbību laikā jaunieši gatavosies arī fotoizstādes atklāšanai. Paši gatavos rāmīšus fotogrāfijām, veidos fotogrāfijas, kā arī iekārtos izstādi Silenes kultūras nama mazajā zālē. Fotoizstāde “Skrudalienas pagasts manā skatījumā!” tiks atklāta 2015.gada 16.jūlijā. Priecē tas, ka Skrudalienas pagastā var novērot jauniešus ar fotokamerām rokās, kuri jau aktīvi gatavojas dalībai fotoizstādē un ar lielu entuziasmu meklē kādu skaistāku vietu pagastā, lai to iemūžinātu savās bildēs.
Projektam noslēdzoties visi pagasta iedzīvotāji tiks aicināti iepazīties ar jauniešu paveikto darbu. Noslēguma pasākumu paredzēts rīkot augusta sākumā. Jaunieši iedzīvotājiem rādīs savu prezentāciju, kurā tiks apkopota jauniešu darbība pagastā, ka arī prezentēta projekta gaita un sasniegtie rezultāti. Noslēguma pasākumā tiks pasniegtas pateicības un simboliskas dāvanas pulciņa “Skaistais fotogrāfijās” dalībniekiem, kā arī godināti un apbalvoti fotoizstādes “Skrudalienas pagasts manā skatījumā!” labāko darbu autori. Pasākums tiks organizēts ar nolūku iepazīstināt plašāku sabiedrību ar jauniešu paveikto darbu, projekta rezultātiem un iesaistīt arī citus, mazāk aktīvus Skrudalienas pagasta jauniešus, turpmākajās aktivitātēs.
Jauniešu neformālā grupa “Mēs savam pagastam!” izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei par piešķirto finansējumu un iespēju realizēt savas idejas, ka arī Skrudalienas pagasta pārvaldei par jauniešu darbībai sniegto atbalstu.

FOTOGALERIJA