Skrudalienas pagastā veiksmīgi realizēts nometnes projekts “Manas dzimtenes pūra lāde”

Biedrība “Silenes stariņi” Daugavpils novada programmas “Attīsti sevi! “ ietvaros  Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no š.g. 30.jūlija līdz 10.augustam nometnes vadītājas Inaras Lapkovskas vadībā  organizēja jaunatnes dienas nometni  “Manas dzimtenes pūra lāde” .

Projekta laikā 12 Daugavpils novada jaunieši mācību ekspedīcijas laikā iepazinās ar  Daugavpils novada kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, tautas tradīcijām,  piedalījās radošajās darbnīcās, kur izgatavoja pašdarinātos magnētiņus un atklātnes, apgleznoja traukus, mācījās liet sveces un gaumīgi tās noformēt, piedalījās sporta pasākumos un kvestā, intelektuālās spēlēs, izklaidēs un idejas diskusijās. Jaunieši labi  atpūtās un nostiprināja savu veselību, ieguva jaunas  zināšanas, kuras varēs izmantot tālākajā dzīvē.

Daudz uzmanības tika veltītas Latvijas 100 gadadienai. Spēles veidā jaunieši papildināja savas zināšanas par Latvijas ģeogrāfijas, vēsturi, kultūru un slavenām personām.

Biedrība “Silenes stariņi”  pateicas nometnes Daugavpils novada Domei,  līdzfinansēšanu nodrošina  Skrudalienas pagasta pārvaldei, SIA “Jums S”,  SIA “Stars Met Latgale”, Skrudalienas pagasta un Silenes bibliotēkas vadītājām un personīgi Daugavpils novada Domes deputātam Arvidam Kucinam par  projekta finansējumu.

Piedalīšanās nometnē  deva jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt savas prasmes, pilnveidot zināšanas un radošumu, iemācīties strādāt komandā un individuāli.

Materiālu sagatavoja biedrības “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja Sofija Mole

FOTOGELIRIJA