Skrudalienas pamatskola

Visparīga informācija

Skrudalienas pamatskola atrodas Daugavpils novada Skrudalienas pagastā. Pirmā skola Skrudalienas pagastā pastāvējusi pie pareizticīgo draudzes, taču precīzu ziņu, kad tā dibinātā nav. Šo skolu, kas skaitījās pašvaldības krievu pamatskolu, pagasts nodeva LR Izglītības ministrijas pakļautībā un 1933. gadā skolas telpās atvēra Skrudalienas valsts sešu klašu pamatskolu. Sakarā ar to, ka skolas telpas bija ļoti šauras un neatbilda skolas vajadzībām. Izglītības ministrija uzsāka jaunas skolas celtniecību. Tā mūsu pašreizējās skolas pamatakmens tiek likts 1936. gada rudenī.

1939. gadā durvis vēra jaunā sešgadīgā skola. 1940. gadā, kad Latvija tiek pakļauta PSPS, skola kļūst par septiņgadīgu. No 1944. līdz 1946. gadam skolas telpās atrodas hospitālis, kurā tiek ārstēti Padomju armijas karavīri.
1946. gadā skola atsāk savu darbību.

Bet 1948, gadā ar LPPSR Izglītības ministrijas rīkojumu Nr. 141 no 29.septembra, Skrudalienas skola klust par vidusskolu. Pirmais šīs skolas izlaidums notika 1952. gadā un skolu beidz 10 skolēni. Līdz 1949. gada beigām skola strādās Ilūkstes apriņķa Tautas izglītības nodaļas pakļautībā, No 1950. gada līdz 1955. gada skola bija pakļauta Grīvas rajona Tautas izglītības nodaļai. No 1955, gada līdz 1956. gadam skola atkal pārgāja Ilūkstes rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā. Tikai no 1957. gada Skrudalienas vidusskola pāriet Daugavpils rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā.

No 1992, gada l, septembra Skrudalienas vidusskola tika reorganizēta par pamatskolu.
No 1997. gada Skrudalienas pamatskola pāriet uz apmācību latviešu valodā, kura tiek realizētā arī uz doto momentu.
Pašreizējo Skrudalienas skolu vadījuši šādi direktori : Pēteris Dakša, Potvs Troškovs, Fjodors Zikovs, Jelena Zikova, Vladimirs Fjodorovičs, Olga Earanova, Valentīna Lapitāne, Inga Rudāne, Andris Ružāns, Anita Kļuka un pašreizēja skolas direktore Santa Belousova.

Skrudalienas pamatskolā mācās 69 bērni no sešiem pagastiem un Daugavpils pilsētas.

http://edu.dnd.lv/skrudaliena/ 

Kontakti

Skrudalienas pamatskola
reģ. nr. 0612900503
Miera iela 12 Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5472
Tālr. 65437658 e-mails: skrudalienas.psk@inbox.lv

Skrudalienas pamatskolas gada atskaite par 2015.gadu   FOTOGALERIJA
Skrudalienas pamatskolas vadības ziņojums par 2014. gada budžeta izpildi
Skrudalienas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2013
Skrudalienas pamatskolas vadības ziņojums par 2013.gada budžeta izpildi
Skrudalienas pamatskolas vadības ziņojums par 2011.gada budžeta izpildi
Skrudalienas pamatskolas vadības ziņojums par 2010.gada budžeta izpildi
Biedrības Dzidra straume gada atskaite par 2015 g.  FOTOGALERIJA