SLUDINĀJUMS

Laikā no 8. februāra līdz 22. martam Daugavpils novada pagastos notiks sapulces ar iedzīvotājiem. Tās tiks organizētas, lai sniegtu informāciju par pagasta pārvaldēs 2016.gadā paveikto darbu un plāniem 2017.gadam, kā arī uzklausītu iedzīvotāju jautājumus novada domes vadībai un speciālistiem.

Skrudalienas pagastā sapulces ar iedzīvotājiem

notiks 14.martā:

Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nams 10.00

 Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”   13.00