Sociālais darbs

Faina Sigņejeva
Sociālā darbiniece
Pieņemšanas laiks:
pirmdiena no 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
otrdiena  no 8.00 – 12.00; 12.30 – 15.00

tālr. 65439327
fax. 65439238
e-pasts: faina.signeva@skrudaliena.lv

Jūlija Žugare
pirmdiena 8.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
otrdiena, 8.00-12.00
ceturtdiena 8.00 – 12.00; 12.30 – 15.00
tel.: 65439327
e-pasts: julija.zugare@skrudaliena.lv

 

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi :
Nr.12 Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību
Nr.14 Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā
Nr.4  Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā
Nr.7 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu