Sporta aktivitāšu dažādošana Silenes ciemā

Biedrība “Silenes stariņi” iegādāsies ūdens velosipēdus

2014.gada 8.septembrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja biedrības „Silenes stariņi” projektu „Sporta aktivitāšu dažādošana Silenes ciemā” par kopējo summu EUR 3 146,00. No Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) tiks piešķirts finansējums 90% apmērā, tas ir EUR 2 831,40, savukārt līdzfinansējumu 10 % – EUR 314,60 apmērā piešķirs Daugavpils novada dome.

Projekta mērķis – veicināt ilgtspējīga tūrisma attīstību Skrudalienas pagastā, dažādojot ūdens sporta aktivitātes Sila ezera krastā, tādējādi nodrošinot tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem daudzveidīgu atpūtu pie ūdens. Šim nolūkam projekta ietvaros plānots iegādāties divus četrvietīgus ūdens velosipēdus ar slīdkalniņu.
Projekta īstenošanas laiks līdz 30.04.2015

Biedrība “Silenes stariņi” veiksmīgi īstenojusi projektu un iegādājusies ūdens velosipēdus
2015.gada janvārī biedrība „Silenes stariņi” beidza projekta „Sporta aktivitāšu dažādošana Silenes ciemā”, Nr. 14-03-ZL16-Z401201-000002 īstenošanu.
Projekts tika īstenots ar mērķi veicināt ilgtspējīga tūrisma attīstību Skrudalienas pagastā, dažādojot ūdens sporta aktivitātes Sila ezera krastā, tādējādi nodrošinot tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem daudzveidīgu atpūtu pie ūdens. Lai sasniegtu biedrības izvirzīto mērķi, tika iegādāti divi četrvietīgi ūdens velosipēdi – katamarāni ar slīdkalniņu.
Kopējā projekta summu EUR 3 146,00. No Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) tika piešķirts finansējums 90% apmērā, tas ir EUR 2 831,40, savukārt līdzfinansējumu 10 % – EUR 314,60 apmērā piešķīra Daugavpils novada dome.