Sveicam 18.gadīgos jauniešus

13.novembrī , mūsu valsts proklamēšanas 102.gadadienu sagaidot, Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Lapkovska devās apsveikt ar pilngadības sasniegšanu pagasta jauniešus, jo pastāvoša situācija valstī ieviesa korekcijas pasākumu rīkošanā.

Skrudalienas pagasta padome un vēlāk pārvalde jau 24.gadus atpakaļ iedibināja skaisto tradīciju – Valsts dzimšanas dienā godināt jauniešus, kuri  dzīvo mūsu pagastā un kuriem šogad palika 18,gadi. Ļoti simboliski, jo nākotne pieder mūsu bērniem un mazbērniem.

Tāpat, kā dārznieks kopj un aprūpē ābeli, gaidot augļus, tāpat arī jauniešu vecāki visus šos gadus rūpējās par viņiem, mīlēja , audzināja, uzturēja.

Bet  ir pienācis jauniešu laiks. Mēs novēlām jauniešiem nepalikt  malā, augt, mācīties, lepoties ar savu tautu un stiprināt savu valsti, veidot bagātu, atvērtu, demokrātisku Latviju, sasniegt savu mērķi un sapni.

Svinēsim šos svētkus  un dzīvosim katru dienu tā, lai mums nebūtu kauns par savu rīcību, darbību, uzvedību turpmākajos gados .

Būsim savas valsts patrioti.