Svētku vakars

18.novembrī Skrudalienas pagasta iedzīvotāji pulcējās Silenes kultūras namā, lai kopā atcerētos tos, kas savulaik cīnījušies par mūsu brīvību un Latvijas neatkarību. Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienai veltīts svētku vakars sākās ar Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājas Betijas Ivanovas apsveikumu, pēc kā skanēja kopīgs Latvijas valsts himnas izpildījums. Tradicionāli svinīgās daļas turpinājumā par godprātīgu darbu tika pasniegti Pateicības raksti pieciem pagasta iedzīvotājiem – Silenes pamatskolas sākumskolas un bioloģijas skolotājai Tatjanai Bojaruņecai par augsti profesionālu darbu skolēnu izglītošanā un radošā potenciāla attīstīšanā, Veronikai Čapulei par ilggadēju, priekšzīmīgu darbu Silenes pamatskolā un aktīvu dalību Skrudalienas pagasta kultūras dzīvē, Mihailam Beštenim par ģimeniskās vides radīšanu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, Tatjanai Laščenkovai par ilggadēju, priekšzīmīgu darbu un ieguldījumu skolas estētiskā tēla   veidošanā, Tatjanai Ivanovai par profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu personālvadības procesa organizēšanā un pilnveidošanā. Tika sveikts arī Silenes pamatskolas sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Aleksandrs Puzirevskis, kurš Daugavpils novada domes svinīgajā pasākumā saņēma Atzinības rakstu par ieguldījumu sporta pedagoga darbā, prasmīgu skolēnu motivēšanu, nesavtīgu darbu ikviena audzēkņa sporta talanta attīstībā Silenes pamatskolā.

Kā tas jau ir ierasts mūsu pagastā Latvijas dzimšanas dienā tika sumināti arī pilngadību sasniegušie jaunieši. Šogad to ir septiņi. Visiem tika pasniegtas simboliskas dāvanas un ziedi.

Svinīgā pasākuma daļa noslēdzās ar Daugavpils novada domes deputāta Valērija Hrapāna apsveikumu Latvijas tautiešiem un mūsu pagasta jauniešiem, pēc kā sekoja svētku koncerts, ko labprāt mums sagatavoja pašmāju kolektīvi – vokālais ansamblis “Līgaviņas”, jaunākā un vecākā deju grupa “Tornado”, kā arī Silenes pamatskolas vokālā ansambļa meitenes.

Paldies visiem, kas pagodināja mūsu valsti Latvijas dzimšanas dienā un ieradās šajā vakarā, lai kopīgi nosvinētu šos Latvijai nozīmīgos svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu!

Dievs, svētī Latviju!

FOTOGALERIJA