Svinīgais pasākums „Zeme, zeme, Daugaviņa…”

16. novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Zeme, zeme, Daugaviņa…”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai. Pasākuma gaitā tika sumināti tie cilvēki, kas vērtējami visa Daugavpils novada mērogā kā atzinīgi un pašaizliedzīgi sava darba darītāji. Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki.—–
Svētku koncertu ar dejām un dziesmām skaistināja Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju orķestris (diriģents Roberts Saulevičs), Silenes pamatskolas un Sventes vidusskolas skolēnu koris (diriģente Rozālija Almakajeva), Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkne Laura Gribuste, Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkne Valērija Ļebedjoka, Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” (vadītāja Elga Kursiša), Lāču pamatskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs (vadītāja Iveta Meškovska), Špoģu vidusskolas 3. – 4. klašu deju kolektīvs (vadītāja Antra Dombrovska), Nīcgales pamatskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs (vadītāja Biruta Mukāne), Vaboles vidusskolas 3. – 6. klašu deju kolektīvs (vadītāja Iveta Skrinda).