Tikšanās ar policijas darbiniekiem Silenes pamatskolā

Šī gada 5.oktobrī pie mums viesojās Latvijas valsts policijas darbinieki- I.Kiseļova un V.Mihailova Viņi stāstīja 5.-.9.klašu izglītojamiem par uzvedības noteikumiem uz ceļa, atgādināja par satiksmes noteikumiem, izmantojot velosipēdu, kā arī pastāstīja par soda veidiem, pārkāpjot skolas iekšējos kārtības noteikumus.