Vakances

Vakance Skrudalienas pagasta pārvaldes ( reģ.Nr.90000073569)  juriskonsulta amatam ( 1.0 likme) amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2619 01

Darba pamatpienākumi:

 • Izstrādāt normatīvos aktus un citus juridiska satura dokumentus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošināt publisko iepirkumu procesu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, gatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus;
 • Izskatīt lēmumu projektus, sniedzot atzinumu par to atbilstību/neatbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • nodrošināt Skrudalienas pagasta pārvaldes interešu pārstāvību tiesā.
 • Plānot, sagatavot projekta pieteikumam nepieciešamo dokumentāciju, izstrādāt projektus, vadīt un kontrolēt projekta izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām
  Nodrošināt projektu ieviešanas administratīvo jautājumu risināšanu, kopējo pasākumu norises kontroli likumdošanas prasībām, atbilstoši termiņiem un izmaksām.

Prasības kandidātiem

 • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
 • Valsts valodas prasme -C līmeņa 1. pakāpe vai izglītība valsts valodā;
 • juridiskā darba pieredze ne mazāk, ka 2 gadi
 • brīvi orientēties Latvijas tiesību sistēmā;
 • izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;
 • izprast un pielietot juridiskās analīzes un sistēmas likumsakarības;
 • orientēties Latvijas valsts un pašvaldību institucionālajā sistēmā.
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, Excel)
 • Spēja strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
 • Pieredze projektu pieteikumu sagatavošana un projektu īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

M ē s   p i e d ā v ā j a m:

 • dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā
 • iespējas profesionāli pilnveidoties
 • apmācības iespējas
 • stabilu atalgojumu (beidzoties pārbaudes laikam EUR 555.0)

Pieteikuma dokumenti
• Motivācijas vēstule
• CV
• Izglītības dokumentu kopijas
• Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, ne zemāk par  C līmeņa 1.pakāpi (izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

Interesentus aicinām sūtīt pieteikuma dokumentus  uz Skrudalienas pagasta pārvaldes e-pastu parvalde@skrudaliena.lv  līdz š.g. 5.aprīlim, vai iesniegt personīgi pēc adreses Skaista iela 9, Silene, Daugavpils novads, no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Tālrunis uzziņām: 654-39238

Atbilstošāki amata kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.