Valodu nedēļa Silenes pamatskolā

Lai veicinātu skolēnus kopt latviešu, krievu un angļu valodu kultūru un tradīcijas, Silenes pamatskolā tika organizēta VALODU NEDĒĻA.

Nedēļas temats: „Valodu labirinti” .
Nedēļas moto: „Es zinu, ko es varu, un izzināšanas ceļā varēšu vēl labāk”
Plānojot nedēļas saturu, tika ievērotas skolēnu un vecāku vēlmes sadarboties, piedaloties glītrakstīšanas konkursā. Konkursā piedalījās gan sākumskolas skolēni, kas tikai uzsāk rakstīšanas ceļu, gan 5. – 9. klašu skolēni, kam rokraksts vēl veidojas, gan vecāki, kas rakstīja darbus gan latviešu, gan krievu valodā.
Katra diena nedēļas laikā tika veltīta kādai no mācību valodām.
Pirmdiena – latviešu valodas diena. Dienas sākumā, pirms stundām, labākie skolēni piedalījās skolas latviešu valodas olimpiādē. Stundu laikā skolēni minēja mīklas, tika iepazīstināti ar latviešu tautas tradīcijām, lasīja interesantākus ticējumus. Pēc stundām varēja pārbaudīt savas zināšanas literatūras erudītu konkursā.
Otrdiena – krievu valodas diena. 6.-7.klases skolēni meklēja atbildes uz intelektuālās viktorīnas”Mana valoda- mans draugs” jautājumiem. Labākie rezultāti V.Drusam un Ē.Lapkovskim (7.kl.), D.Sokolovam un T.Šušertei (6.kl.). 8.klases skolēni minēja krievu tautas pasaku nosaukumus pēc pasaku fragmentiem un ilustrācijām viktorīnā “Gribi būt miljonārs? ”        1. vietu ieguva J.Pavlova. Bet 9.klase sacentās atjautībā frazeoloģismu skaidrošanā. Viktorīnā uzvarēja Ņ.Virbals un V.Romanovskis
Trešdiena – skatuves runas konkurss (latviešu un krievu valoda).
Ceturtdiena – angļu valodas diena, kuras laikā 6. – 9. klašu skolēni tika  iepazīnās ar Lielbritānijas svētku svinēšanas tradīcijām un paražām. 2. – 5. kl. skolēni piedalījās interaktīvo uzdevumu izpildē, kuru laikā varēja pārbaudīt savas zināšanas.
Savukārt piektdien notika valodu pēcpusdiena – Erudīcijas konkurss. Skolēni piedalījās komandu spēlē, kuras laikā atrisināja uzdevumus latviešu, krievu un angļu valodā. Pasākuma laikā mūsu skolā viesojās Zemgales vidusskolas 9. klases skolēni. Konkursā bija jauktas abu skolu komandas, līdz ar to bija iespēja ne tikai parādīt savas valodu zināšanas, bet arī mācīties sadarboties un, protams, sadraudzēties. Īpaši priecēja skolēnu atsaucība un pozitīvā noskaņa, kas liek domāt, ka šāda veida pasākumi jāturpina.
Apkopojot rezultātus, tika atzīmēti labākie skolēni glītrakstīšanas konkursā, apbalvoti skatuves runas konkursa, skolas olimpiādes un erudītu konkursa 1. – 3. vietu ieguvēji.
Labākie rezultāti glītrakstīšanas konkursā Veronikai Boldoveško (3. kl.), Ņikitam Andruļam (7. kl.), Ērikam Lapkovskim (7. kl.), Deņisam Sokolovam (6. kl.), Violetai Marenkovai (8. kl.); latviešu valodas olimpiādē Ērikam Lapkovskim (7. kl.), literatūras erudītu konkursā Karinai Maskaļonokai (9. kl.).
Pateicamies arī skolēnu vecākiem par aktīvu piedalīšanos glītrakstīšanas konkursā.
Skatuves runas konkursa 1. vietas ieguvēji Ēriks Lapkovskis (7. kl.) un Artjoms Geiko (3. kl.) piedalījās Daugavpils novada skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursā. Ēriks Lapkovskis (7. kl.) ieguva 3. pakāpes diplomu.
Izvērtējot valodu nedēļas saturu un aktivitātes, skolēni secināja, ka nedēļa bija interesanta, saturīga, ka labi bija tas, ka varēja pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt vēl vairāk gan par valodām, gan par literatūru. Viens no neparastiem ieteikumi no skolēnu puses bija tas, ka skolēni piedāvāja nākošgad pamēģināt apvienot valodas un sportu, kā arī organizēt kopīgo interaktīvu pasākumu.
Valodu nedēļu organizēja: Jeļena Safonova – latviešu valodas skolotāja, Tatjana Klopova, Tamāra Kāposta– krievu valodas skolotājas, Alla Mihailova – angļu valodas skolotāja.