Valsts valodas diena 2017 Svinēsim latviešu valodas bagātību!

  1. gada 13. maijā plkst.11.00, Jura Alunāna 185. dzimšanas dienā Skrudalienas pagasta bibliotēka pievienojas Rakstniecības un mūzikas muzeja akcijai

“Valoda uz trotuāra” . Iedzīvotāji ar krītiņiem rakstīja uz asfalta savus iemīļotākos latviešu literatūras citātus! No sākuma bibliotēkas vadītāja iepazīstināja ar Jura Alunāna izstādi , kur var uzzināt viņa biogrāfiju un darbus. Arī paziņoja par jaunām grāmatām. Ārā spīdēja saulīte, visiem bija laba noskaņa.