Veiksmīgu un radošu mācību gadu!

1.septembrī skolas durvis kārtējo reizi  vēra Silenes pamatskola. Svinīgajā pasākumā skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus un vecākus uzrunāja Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova.
Visus klātesošos sveica arī skolas direktore Tatjana Klopova un pastāstīja par pagājušā mācību gada skolēnu un skolotāju sasniegumiem.
Skolēni savukārt sveica savus skolotājus ar ziediem un smaidiem.
Īpaši uztraukušies bija 9.klases skolēni, jo viņiem šis ir pēdējais gads šajā skolā. Uzmundrinošu uzrunu saviem audzēkņiem teica klases audzinātāja Iveta Stepuļonoka.
Uzsākot jaunu mācību gadu, gribam novēlēt  visiem, lai mācības arī šogad būtu maksimāli auglīgas!
Lai piepildās visas mūsu vēlmes un plāni !

Veiksmīgu un radošu mācību gadu!