Veselības diena Silenes pamatskolā

23.februārī Silenes pamatskolas skolēni  un pirmsskolas grupas audzēkņi piedalījās Veselības dienā. Tā notika Daugavpils novada domes projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070) ietvaros.

Skolēnu grupas darbojās trīs darbnīcās: psiholoģija, fizioterapija, veselīgs uzturs.

Psiholoģijas darbnīcā skolēni papildināja savas zināšanas un prasmes par emocionālās veselības nozīmi savstarpējās sapratnes stiprināšanā, mācījās risināt konfliktus. Sarunas gaitā noskaidroja, kādi profilakses pasākumi tiek veikti, lai mazinātu atkarību no vielām un procesiem.

Fizioterapijas darbnīcā runāja par sportiska dzīvesveida popularizēšanu, aktīvi piedalījās dažādās fiziskās aktivitātēs, kā arī vingroja “Ielu vingrotāju” vadībā.

Veselīga uztura darbnīcā skolēni varēja iepazīties ar veselīga uztura pamatprincipiem, izteikt savu viedokli par pārtikas produktu un enerģijas patēriņa kopsakarībām , kā arī nobaudīt dažādas veselīgas uzkodas.

Paldies Daugavpils novada domei un lektoriem par iespēju pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīga dzīvesveida, veselīga uztura un veselīgu attiecību nepieciešamību.

Ķīmijas un mājturības skolotāja Lūcija Voitkeviča