Ziemassvētku pasākumi Silenes kultūras namā

Ziemassvētku noskaņojumu Silenes ciematā veidoja pagasta ēkas, laukuma  un ciemata centra svētku noformējums un dažādi pasākumi.

25.decembrī notika tradicionāla Ziemassvētku balle , kuras galvenais temats bija “Skolas gadi”.
Pēc divu gadu pārtraukuma Silenes kultūras nama zāle bija maksimāli piepildīta ar pasākuma dalībniekiem. Visi bija noilgojušies pēc vienmēr plaša, skaista , jautra pasākuma. Apmeklētāji demonstrēja savus talantus priekšnesumos par skolu, skolas gadu notikumiem, piedalījās konkursos un spēlēs, dejoja vokāla ansambļa no Demenes pavadībā un vienkārši jautri pavadīja laiku.

28.decembrī  Ziemassvētku vecītis (Valērijs  Hrapāns), Sniegbaltīte( Jeļena Kolosova), vadītāja ( Jūlija Beinare)  novadīja maziem pagasta iedzīvotājiem “Eglītes svētkus”.
Bērni, kopā ar svētku varoņiem, rotaļājās , skaitīja dzejoļus, dejoja . Un visjaukākais –pasākuma beigās bērni saņēma dāvanas no  Salavecīša . Maskas arī bija apbalvotas ar dāvanām.

30.decembrī, jau otro reizi, notika Salavecīša un Sniegbaltītes mūsu ciemata apciemojums ar Jaungada apsveikumiem. Izrotātā mašīnā Salavecītis un Sniegbaltīte apbrauca Silenes ciemu, sveicot satiktus ciemata iedzīvotājus un ciemiņus.

Sirsnīgi apsveicam visus pagasta iedzīvotājus svētkos un pateicamies par aktīvu dalību pagasta kultūras dzīvē un par palīdzību pasākumu organizēšanā un novadīšanā.

Laimīgu Jauno gadu! Lai piepildās vislabākie novēlējumi!

 

Silenes kultūras nama vadītāja A.Mihailova