AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “AUGŠDAUGAVA” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA SABIEDRISKā APSPRIEŠANA

Sabiedriskās apspriešanas attālinātā sanāksme notiks 31. augustā plkst. 10.00 (saite uz sanāksmi tiks publicēta https://failiem.lv/u/vv79cfy7s)
Dabas aizsardzības plāna materiāli pieejami elektroniski https://failiem.lv/u/vv79cfy7s, kā arī Augšdaugavas novada pašvaldībā Daugavpilī, Rīgas iela 2 un Krāslavas novada pašvaldībā Krāslavā, Rīgas ielā 51. Tālrunis jautājumiem: 26102617.

Priekšlikumu iesniegšana līdz 03.09.2021. dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtam (Ojāra Vācieša iela 4, Rīga, LV-1004, www.lubi.lu.lv,) vai elektroniski plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai uz epastu elmira.boikova@lu.lv

Aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” atrodas Augšdaugavas novada (kādreizējais Daugavpils novads) Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas pagastos un Krāslavas novada Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas, Ūdrīšu, Kalniešu pagastos.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana” (Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001) ietvaros.