akcija “Noķer ziemu Skrudalienas pagastā”

No 22.februāra līdz 05.martam Skrudalienas pagasta pārvalde aicināja bērnus un jauniešus izbaudīt jau aizejošās ziemas priekus.  Piedaloties akcijā “ Noķer ziemu Skrudalienas pagastā”, no sniega bija jāizveido kāda neparasta , interesanta skulptūra.  Šajā akcijā piedalījās 10 bērni un jaunieši un pirmsskolas grupas. Paldies brāļiem Artjomam un Demidam Geiko par skulptūrām “ Nikns zaķis” un “Motocikls”, Angelinai Griškjānei un viņas mātei par foršu skulptūru “ Kafejnīca pie ceļa”, brāļiem Artjomam un Denisam Andruļiem par skulptūru “Mazais kaķēns”, brāļiem Aleksandram un Vladislavam Pupiniem par skulptūru “ Jautrs Tauriņa kāpurs”.  Paldies  Aleksejam Griškjānam un viņa vecākiem par skaistas, krāsainas skulptūras “Ābols, glābies!” izveidošanu, un Diānai Krasiļnikovai ar dēlu Timuru un meitu Sofiju par skulptūrām  “Varavīksnu ponijs un zaķīši”.  Īpašā pateicība vismazākajiem akcijas dalībniekiem Silenes pirmsskolas grupai par daudzām mazām, bet ļoti krāsainām figūriņām.

Visiem dalībniekiem individuāli bija pasniegtas saldas balviņas par dalību.

Jaunatnes lietu speciāliste Inara Lapkovska