Bakalaura darba ietvaros no 1. līdz 3. maijam norisinājās „Kultūras projekts Soul, relax and art” ZOOM platformā un Skrudalienas pagastā

Bakalaura darba ietvaros no 1. līdz 3. maijam norisinājās „Kultūras projekts Soul, relax and art” ZOOM platformā un Skrudalienas pagastā. Kultūras projekta ideja un mērķis bija iepazīstināt Skrudalienas pagasta jauniešus ar mākslu, kā ar radošās izpausmes un emocionālās veselības attīstītāju, uzlabotāju. Kā arī sniegt jauniešiem informāciju, radīt priekšstatu par to, kā ar kādu no mākslas virziena tehnikām var uzlabot un vispār ietekmēt savu garīgās veselības stāvokli. Ar to pašu jauniešiem tika nodrošināta iespēja neformālā vidē komunicēt savā starpā, radoši un emocionāli izpausties, kā arī tika nodrošināta iespēja apgūt jaunas prasmes, iemaņas un gūt kompetences mentālās veselības un mākslas jomā. Tāpēc šis projekts nodrošināja lielisku iespēju iemācīties izzināt sevi, savas emocijas, iespējams, pat pārdzīvojumus, stresu, un izpaust to caur mākslas prizmu, lai uzlabotu savu emocionālo un garīgo stāvokli.

Projekts tika realizēts 2 posmos: 1. projekta daļa notika online „ZOOM” platformā un 2.daļa bija realizēta brīvā dabā pie Silas ezera, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus. Brīvā dabā norisinājās plenērs, kurš deva jauniešiem iespēju paplašināt savas zināšanas, prasmes un kompetenci mākslas jomā, izmēģināt dažādas mākslas tehnikas. Projekta noslēgumā kā rezultāts ir realizēta izstāde Silenes kultūras namā, kas ataino jauniešu emocionālo stāvokli, fantāziju un pašizpausmi.

Paldies visiem atbalstītājiem, it īpaši Skrudalienas pagasta pārvaldei un jaunatnes nodaļai par materiālo atbalstu un palīdzību  projekta realizēšanai un mērķa sasniegšanai!

Autore: Jeļena Kolosova
Fotogrāfs: Iļja Jakimovičs