Bērnu radošais konkurss “Vasara”.

No 01.06. līdz 12.06. Silenes bibliotēkā notika bērnu radošais konkurss  “Vasara”. Tā kā 1.jūnijs-starptautiskā bērnu diena, tāpēc gribētos mazliet izjautrināt bērnus. Bet tikties nedrīkst, piedāvāju jums dažādas aktivitātes. Bija 6 uzdevumi, kuri jāveic divu nedēļu laikā. Bija jāatrod un jānofotografē:

1)5 ziedoši ziedi, 2)5 koku lapas, 3)5 priekšmeti, kurus visvairāk lietosi vasarā 4)5 darbības, kuras sapņo paveikt vasarā 5)5 grāmatas , kuras jāizlasa vasarā (autors un nosaukums), 6)5 draugi vai ģimenes locekļi, ar kuriem pavadīsi vasaru.

Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās konkursā , viņu vecākiem, kuri atbalstīja un palīdzēja darba veidošanā. Darbus var apskatīt facebook https://www.facebook.com/Skrudalienas-pagasta-Silenes-bibliot%C4%93ka-un-Skrudalienas-noda%C4%BCa-1818980851699127 .Uzvarētājus gaida balvas Silenes bibliotēkā.

Konkursa “Vasara” uzvarētāji:

  1. Loreta Domuļeva
  2. Aleksejs Griškjāns
  3. Sofija Krasiļņikova
  4. Angelina Griškjāne
  5. Ņikita Voronovs
  6. Daniils Voronovs
  7. Ilona Belousova
  8. Renāts Belousovs
  9. Oļegs Rimovičs
  10. Angelina Rimoviča

Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas vadītāja E.Griškjāne