Bērnu rīts

29.decembrī Silenes kultūras namā notika pasākums „Jaungada bērnurītiņš”, kas pulcēja Skrudalienas pagasta  bērnus.

Pasākuma laikā visi gan bērni, gan vecāki  kopā ar Salaveci un Sniegbaltīti piedalījās rotaļās un  riņķa dejās. Bērni lasīja dzejoļus, piedalījās masku parādē.   Visi bērni no Salaveci saņēma dāvanas par skaistajiem kostīmiem un maskām, kā arī saldumus par  dzejoļiem. Pasākums noritēja līksmi un priecīgi

Paldies Skrudalienas  pagasta pārvaldei un Daugavpils novada domei par finansiālo atbalstu pasākuma organizēšanā.

FOTOGALERIJA