Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” sācis darboties sociālā darbinieka kabinets

Daugavpils novada Domes Sociālais dienests, atsaucoties uz iedzīvotāju lūgumiem, atrada iespēju no š.g. 05.martā uzsākt klientu pieņemšanu Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena”. Pieņemšanu divas dienas nedēļā veic  Daugavpils novada sociālais darbinieks Jūlija Žugare. Pieņemšanas telpā ir viss nepieciešams darbam- jauns dators un printeris, seifs dokumentu glabāšanai, klientu uzgaidīšanas telpa. Līdz šim laikam iedzīvotāji bija spiesti braukt uz Sileni, tas atņēma daudz laika un tiem, kuriem nav sava transporta, bija ļoti neērti gaidīt reisa autobusu, īpaši aukstajā laikā. Tagad klienti no Skrudalienas ciema un tuvākās apkārtnes var uzgaidīt pieņemšanu  siltajā telpā, neuztraucētos par to, kā nokļūt mājās.  Jūlija Žugare stāsta, ka, lai sociāla darbinieka darbs būtu efektīvs, katram klientam jāatvēl noteikts laiks, lai noformēt nepieciešamos dokumentus  un lai atrastu risinājumu tām problēmām, kas kavē klienta sociālo funkcionēšanu. Sociāla darbinieka jauna kabineta atvēršana paaugstinās pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, palīdzēs sociālā riska personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. Darbs turpināsies un Daugavpils novada Dome meklē jaunas iespējas sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām personām, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus. Ir plānots šī gada otrajā pusē uzsākt mobilas brigādes darbību. Ar laiku Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena”sociālā darbinieka konsultācijas  būs pieejams apmeklētajiem piecas darba dienas nedēļā.