Dzejas dienas Silenes pamatskolā

Šogad jau 16.gadu noritēja Dzejas dienas Raiņa mājās Berķenelē. Tika skandēta dzeja, to varēja darīt gan lieli, gan mazi. Katrs varēja iejusties Raiņa bērnības dienu atmosfērā. Pēc uzstāšanās varēja vērot Intas Uškānes audzēkņu „Trešais variants” uzstāšanos.
Silenes pamatskolas 4.klases skolniece Evelīna Kursīte uzstājās ar Raiņa dzejoli „Abi miguši” un Aspazijas dzejoli „Pēdējais taurenītis”. Evelīna saņēma Pateicības rakstu un dzejoļu grāmatiņu. Gan skolniece, gan skolotāja Iveta Stepuļonoka bija gandarīti par padarīto darbu.
16.septembrī skolā noritēja Dzejas diena. 1.-9.klases skolēni varēja baudīt lirikas pasauli un iejusties tajā. Skolēni ar interesi klausījās dzejnieces Lindas Kilevicas un Fainas Osipovas dzeju. Jeļena Vitkeviča spēlēja ģitāru , kas padarīja tikšanos vēl interesantāku un jautrāku. Viņas ģitāras pavadījumā skanēja dažādu autoru dzeja.