Ģimeņu sporta svētki pirmsskolas grupā

2019.gada novembrī Silenes pamatskola pirmsskolas grupā “Bitīte” notika sporta svētki, veltīti Lāčplēša dienai. Svētku mērķis- ieaudzināt bērnos kolektīvisma, sadraudzības, savstarpējās palīdzības izjūtu, attīstīt brīvu saziņu starp pieaugušajiem un bērniem, veicināt vecāku un bērnu līdzdalību sporta spēlēs un fiziskajās aktivitātēs.
Bērni un vecāki tika sadalīti divās komandās, lai piedalītos konkursos, kopīgas stafetēs, kā arī kapteiņu konkursā. Bija ļoti patīkami redzēt, kā bērni atbalstīja savus vecākus stafetēs, kā paskaidroja viņiem, kas jādara. Pasākuma noslēgumā katra ģimene saņēma dāvanu- grāmatu. Visiem bērniem tika uzdāvinātas dāvanas. Bija patīkami, ka dalībnieki cienīja savus konkurentus un ievēroja sacensību noteikumus.
Paldies visiem svētku dalībniekiem par jauku kopā būšanu !

Pirmsskolas skolotāja Marianna Marenkova