Goda diena Silenes pamatskolā

Novembris ir Latvijas svētku mēnesis, kad pieminam Latvijas brīvības cīņas un svinam mūsu valsts proklamēšanas gadadienu. Šis ir arī laiks, kad godinām Latvijas iedzīvotājus. 2018. gada novembrī, sagaidot Latvijas simtgadi, tika aizsākta tradīcija “Goda diena” – godināt Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.
Šis gads turpinājis aicināt pielāgoties, izvērtēt, iegūt, apgūt jaunas iemaņas, apvienot dažbrīd šķietami neiespējamo. Noteikto ierobežojumu dēļ arī šogad skolēnus un skolotājus nedrīkstējām pulcināt vienuviet, lai pateiktu paldies! Bet tas netraucēja “Goda dienai” notikt citādāk – doties trīs dienu izbraukumā pa novada izglītības iestādēm, lai pieteiktajiem skolēniem pasniegtu novada Pateicības rakstus.
Droši var teikt, ka katrs skolotājs priecājas par ikvienu skolēnu. Taču īpašu prieku rada skolēni, kuri aizrautīgi, ieinteresēti izzina visu jauno, pielieto prasmes un zināšanas ne tikai mācību stundās, bet arī ārpusstundu nodarbībās, kā arī parāda un pārbauda savas spējas olimpiādēs, konkursos un projektos, pārstāvot skolu un novadu.
24.novembrī Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins kopā ar Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķi Inesi Zuģicku devās sveikt un pasniegt Pateicības. Silenes pamatskolā Pateicība tika pasniegta 9. klases skolniecei Evelīnai Kursītei.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pateicās skolotājiem un vecākiem par atbalstu ikdienā, skolēniem – par zinātkāri, aktivitāti un iesaistīšanos mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs, kā arī novēlēja turpmāk izdošanas un neatlaidību savu mērķu sasniegšanā, zināšanu pilnveidošanā un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.