Informācija par paveikto Lielā Talkā 2019

Skrudalienas pagastā pārvaldes darbinieki, ņemot vērā to, ka kolektīvā ir daudz pareizticīgo, nolēma talkot 13.aprīlī.
Talkā piedalījās 10 pārvaldes darbinieki un 5 sabiedrisko darbu strādnieki.

Šogad pārvaldes darbinieki veica darbus Šenheidas brāļu kapos. Tika sakārtotas apbedījumu vietas, izravēta zāle no celiņiem, pārraktas apstādījumu vietas, izņemta zāle, pārstādītas puķes, tika notīrīta vecā krāsa no žoga un žogu pārkrāsojām no jauna, nomainīti satrūdējuši dēļi žogā un solos.
Sabiedrisko darbu strādnieki kopa teritoriju ap bijušas Silenes skolas ēkas drupām, kur neapzinīgi iedzīvotāji izveidoja atkritumu izgāztuvi ,  Skrudalienas ciemā un gar ceļu Skrudaliena – Tapuni . Bija savākti  85 šķiroto atkritumu ( zili) maisi un 45 pārējo( balti) atkritumu maisi.

Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova