Ir aizritējusi gadskārtējā Vecāku diena Silenes pamatskolā

Jau par tradīciju ir izveidojusies katru gadu novembrī skolā organizēt Vecāku dienu. Arī šogad, 7.novembrī, vecākiem bija iespēja apmeklēt vairākus skolas kolektīva sagatavotos pasākumus.
Kā katru gadu, arī šogad, vecāki varēja apmeklēt stundas, satikt un aprunāties ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai kopīgi pārrunātu ne tikai neveiksmes, bet dalītos arī panākumos.
Plkst. 13.00 skolas vingrošanas zālē pirmsskolas grupas “Bitīte” audzēkņi kopā ar saviem vecākiem piedalījās ģimeņu stafetēs. Stafetēs visi sekoja godīgas spēles principiem, un te valdīja draudzība un cieņa. Stafešu nobeigumā visus iepriecināja gaisa balonu salūts.
Dienas otrajā pusē, skolas aktu zālē, projekta „Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros, notika pasākums “Garīga veselība ģimenes un skolas vidē”. Vieslektore ārste  Inta Vaivode skāra jautājumus, kas saistīti ar bērna attīstības īpatnībām jaunākajā skolas vecumā, bērna attīstības īpatnībām pusaudžu vecumā, ka arī ar darbu saistītiem veselības traucējumiem un riskiem. Pasākuma beigās  I. Vaivode atbildēja uz jautājumiem un uzaicināja visus klātesošos pie veselīgu uzkodu galda.

Paldies visiem vecākiem, kas atrada laiku paciemoties skolā! Gaidīsim visus atkal nākamgad!

 

 

Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/1/070, ietvaros

Projekta finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome

Informācija par projekta pasākumiem: https://www.daugavpilsnovads.lv/projektu-kategorija/esf/