Izglītības iestāžu Goda dienā sumināja labākos novada skolēnus

Sagaidot Latvijas 100to dzimšanas dienu, novadā aizsākta jauna tradīcija – godināt Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Daugavpils novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Pasākumā godināja 31 skolēnu no 17 Daugavpils novada izglītības iestādēm. Dāvanas pasniedza Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.
Daugavpils novada Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma arī Silenes pamatskolas 9. klases skolnieks Ēriks Lapkovskis un 7. klases skolnieks Eduards Gasperovičs.
Gada garumā Daugavpils novada izglītības iestādēs norisinājās neskaitāmi pasākumi, sagaidot valsts proklamēšanas 100to dzimšanas dienu. Visām izglītības iestādēm tika teikts paldies par aktīvu iesaistīšanos akcijā “Uzziedini Latviju”.
Noslēgumā pateicības veltes tika pasniegtas arī labāko eseju autoriem par tēmu “Kāda būs Latvija un mana skola 2118. gadā?”. Par labāko eseju autoriem atzina Silenes pamatskolas 9. klases skolēnu Ēriku Lapkovski, Biķernieku pamatskolas 9. klases skolnieci Annu Puškarjovu, Lāču pamatskolas 7. klases skolnieci Diānu Siņeviču un Randenes pamatskolas 8. klases skolnieku Dāvidu Petrovu.