Izlaidums Silenes pamatskolā

Skolas uzdevums ir atraisīt talantu, palīdzēt iemācīties domāt, pamatoti kritizēt, kļūt par labiem cilvēkiem, veidot savu valsti.
/Raimonds Vējonis/

13. jūnijā Silenes pamatskolā izskanēja kārtējais izlaidums 9. klases skolēniem. Šajā gadā skolu absolvēja 6 skolēni. Pirms deviņiem gadiem skolas gaitas uzsāka 4 braši zēni un 2 mazas meitenītes. Šajā svinīgajā dienā šie brašie zēni un mazās meitenes nebija nobijušies, viņi izskatījās pārliecināti, lepni par paveikto, jo iegūs pirmo nopietno dokumentu par pamatizglītību. Absolventi izteica pateicības vārdus visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem, klases audzinātājām un vecākiem. Vecāki pateicās skolas vadībai, skolas kolektīvam un klases audzinātājām par ieguldīto darbu savu bērnu audzināšanā un mācīšanā. Kuplā skaitā bija ieradušies sveicēji, kuri apdāvināja katru absolventu ar ziediem un dāvanām. Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja teica apsveikuma un ceļa vārdus absolventiem. 9. klase – tās ir krustceles. Dažs droši spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās izglītību profesionālajā vidusskolā, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase.
Klases audzinātāja Alla Mihailova