Krievu valodas nedēļa un Masļeņica Silenes pamatskolā

Pirms pavasara brīvdienām Silenes pamatskolā tika novadīta krievu valodas nedēļa. Krievu valodas stundās skolēni runāja par A.Puškina un M.Lermontova jubilejām, iepazinās ar rakstnieku biografijām, lasīja viņu dzejoļus, ka arī gatavoja suvenīrus- krievu matrjoškas.
Nedēļas garumā skolēni pievērsās arī Masļeņicas tēmai – uzzināja visu par šo slāvu tautas tradīciju, piedalījās Masļeņicas tirdziņā, ēda pankūkas.
Ceturtdien skolā noritēja Masļeņicas pasākums .Bija spēles, uzstāšanās krievu valodā. Svētku kulminācijā skolas pagalmā tika sadedzināta tradicionālā salmu lelle, kas nozīmē atvadas no ziemas, garīgi attīroties pozitīvam dzīves turpinājumam un atverot vārtus pavasarim. Ieskats dažādās Masļeņicas norisēs atspoguļots fotogrāfijās.