Latviešu valodas nedēļa Silenes pamatskolā

Jau par tradīciju ir kļuvis tas, ka Silenes pamatskolā reizi gadā 5. – 9. klasēs tiek rīkota latviešu valodas nedēļa.
Šogad nedēļas tēma bija „Ceļojums grāmatu pasaulē”. Semestra sākumā katram skolēnam vajadzēja ienākt skolas bibliotēkā, atrast savām lasīšanas vēlmēm atbilstošu grāmatu, izlasīt to un piedalīties rīkotājos pasākumos latviešu valodas nedēļas ietvaros.
Valodas nedēļas skolēni tika iepazīstināti ar Interaktīvas valodas spēlēm, pildīja uzdevumus internēta vietnē un veica darbu par tēmu „Esi valodas pētnieks izvēlētajā lasāmā grāmatā”.
Katru dienu notika kāds interesants un izzinoši izglītojošs pasākums.
Pirmdien 7. – 9. klašu skolēni piedalījās latviešu valodas olimpiādē. Skolēniem bija dota iespēja pārbaudīt un pielietot iegūtās zināšanas un prasmes mācību stundās, ārpusstundu laikā. Darbā bija dažādi uzdevumi, kurus skolēni veiksmīgi izpildīja. (Edvards Nikolajenkovs (8. kl.) ieguva III vietu, Eduards Gasperovičs (7. kl.) tika pie Atzinības).
Otrdien notika skolas erudīcijas konkurss „Vai esi gudrāks par piektklasnieku?” Par I vietas ieguvējiem kļuva Veronika Boldoveško (5. kl.), Ņikita Andruļs (9. kl.), II vietu ieguva Artjoms Geiko (5. kl.), Deniss Andruļs (6. kl.), Ēriks Lapkovskis (9. kl.), bet III vietu Jūlija Krasiļņikova (5. kl.), Vladislavs Pupins (6. kl.), Eduards Gasperovičs (7. kl.), Konstantīns Pavlovs (8. kl.).
Trešdien skolas aktu zālē pulcējās 5. – 6. klašu skolēni, lai piedalītos skaļas lasīšanas konkursā. Skaļajai lasīšanai bērni ir izvēlējušies ļoti dažādas grāmatas, sākot no klasikas darbiem līdz visur pasaulē populārām grāmatām, kā arī latviešu mūsdienu autoru darbus. (Artjoms Geiko (5. kl.), Evelīna Kursīte (6. kl.) – I vieta, Veronika Boldoveško (5. kl.) – II vieta, Anastasija Madžule (5. kl.), Jelizavete Stolbova -(6. kl.) – III vieta)
Ceturtdien 7. – 9. klašu skolēni piedalījās skolas prozas lasījumu konkursā. Skolēni prezentēja savu izvēlēto lasāmo grāmatu un no galvas izteiksmīgi lasīja interesantākos fragmentus. (Agnese Ščaja-Zubrova (9. kl.) – I vieta, Tatjana Šušerte (8. kl.) – II vieta, Violeta Madžule (7. kl.) Eduards Gasperovičs (7. kl.) – III vieta)
Piektdien 6. klases skolēni visai skolai prezentēja savas lasāmās grāmatas ar mērķi uzrunāt vienaudžus izlasīt tieši šīs grāmatas, kā arī notika Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija 2018” noslēguma pasākums.
Nedēļas noslēgumā skolēni saņēma diplomus un nelielas balviņas.
Pateicos visiem skolēniem par sirsnīgo un radošo darbu, jo vienaldzīgo nebija!

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova