Latvijas Republikas 103.gadadienas svinības

17.novembrī Silenes kultūras nama telpās tika organizēta pārvaldes darbinieku svinīga sanāksme, kas bija veltīta mūsu Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienai.

Darbiniekus uzrunāja pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, apsveica ar valsts svētkiem, kurus jau otru gadu jāsvin ļoti ierobežotā lokā pandēmijas dēļ. Vadītāja uzsvēra, ka uz šodienas dienu visi pārvaldes darbinieki ir 100% vakcinēti, kas liecina par darbinieku disciplinētību un atbildību.
Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova un Silenes bibliotēkas vadītāja Eleonora Griškjāne sagatavoja ļoti interesantu programmu, kas iepazīstināja darbiniekus ar latviešu tautas simboliem: Lielvārdes jostu un tajā ieaustajām zīmēm, saktas nozīmi un to veidiem, iepazīstināja ar mūsu novadnieka Viktora Petaško amatniecību un viņa darinājumiem.
Nepilnā sastāvā, bet tomēr darbiniekus priecēja ar savu uzstāšanos vokālais ansamblis “Līgaviņas”.
18.novembrī , svinot mūsu valsts proklamēšanas 103.gadadienu, Silenes kultūras nama vadītāja Alevtīna Mihailova un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Lapkovska devās apsveikt ar pilngadības sasniegšanu pagasta jauniešus. Pastāvoša situācija valstī ieviesa korekcijas pasākuma rīkošanā, kuru mūsu pagastā organizējām jau divdesmit piekto (25), jubilejas,  reizi. Valsts dzimšanas dienā mēs godinām jauniešus, kuri  dzīvo mūsu pagastā un kuriem šogad palika 18. gadi.
Šogad jauniešu bija diezgan kupls skaits- 14.
Mēs novēlām jauniešiem nepalikt  malā, augt, mācīties, lepoties ar savu tautu un stiprināt savu valsti, sargāt, veidot bagātu, atvērtu, demokrātisku Latviju, sasniegt savu mērķi un sapni.
Svinēsim šos svētkus, priecāsimies, ka dzīvojām mierā, pildīsim nepieciešamas  prasības, ko uzliek esoša situācija, sargāsim savu un tuvo cilvēku veselību un dzīvosim katru dienu tā, lai mums nebūtu kauns par savu rīcību, darbību, uzvedību turpmākajos gados .

Būsim savas valsts patrioti.