Lielā darba cēliena noslēgums – 9. klases izlaidums Silenes pamatskolā

Dabā viss rit savu ierasto gaitu. Gadalaikus ietekmēt nevar. Tie mainās neatkarīgi no mums. Tā gribētos apturēt straujo laiku ritējumu, lai skolas gadi neaiztrauktos vēja spārniem. Ja cilvēks kaut ko ļoti vēlas, tad nav nekā neiespējama, tāpēc 9. jūnijā Silenes pamatskolas 6 jaunieši saņēma savu pirmo izglītības dokumentu – apliecību par vispārējo pamatizglītību.
Vienā brīdī gribējās iesaukties: „Mirkli, jel apstājies!” un paturēt šos putnēnus ligzdā! Lai paliek! Lai nelido projām! Bet putniem ir jāļauj lidot, jāļauj atstāt ligzda, lai pēc tam viņi atgrieztos savā dzimtajā vietā ar jaunu degsmi un vēlmi darīt pasauli labāku.
Skolas gados skolēni auga un pilnveidojās, pārvarēja dažādus šķēršļus, mācījās mācīties un veidoja sev pamatus tālākajam ceļam. Pamatskolas gados izveidojies labs, draudzīgs, saliedēts un izpalīdzīgs kolektīvs.
Absolventi par skolu: „Skola – tā nav tikai šī skaistā ēka, kurā mēs ik dienu nācām izglītoties, tās bija mūsu otrās mājas, tā bija mūsu dārgumu lāde, no kuras mēs varējām izcelt pasaules lielākās bagātības – intelektu, labsirdību, patriotismu, dzīvesprieku, mērķtiecību, draudzību un vēl daudz citu vērtīgu lietu, ko kāroja sirds”.

Skolēni izveidoja savu uzskatu sistēmu, nesarežģīja vienkāršas lietas, guva pārliecību par to, ko dara, katru veicamo uzdevumu piepildīja ar pozitīvu cerību.

  1. klasi varētu salīdzināt ar jaunu, plaukstošu bērzu birzi, kurā bagātīgi iespīd saule, bet reizēm virs tās parādās arī pelēki lietus mākoņi.

Novēlam Silenes pamatskolas absolventiem kļūt patiesi brīviem un bagātiem! Kļūt brīviem caur izglītību un zināšanām, jo tās ir vērtības, kuras neviens un nekad nevar atņemt. Kļūt bagātiem caur sirds izglītību!

Esiet brīvi un bagāti! Sāciet tieši tagad! Sāciet tur, kur Jūs katrs esat! Sāciet ar to, kas Jums katram ir! Lai Jums veicas!

Silenes pamatskolas direktore Tatjana Klopova un skolotāji.