Radoša darbnīca bērniem “Lieldienu zaķis”

Mēs atkal piedāvājam dažas aktivitātes : Silenes bibliotēka organizē radošu darbnīcu bērniem “Lieldienu zaķis” un gaida fotoattēlus, Silenes KN aicina atnest uz Kultūras namu visvisādus zaķus- no koka, no salmiem, no papīra, gleznotu, paštaisītus, rotaļlietu veidā . Izrotāsim savas mājas un ciemata centru. Izveidosim zaķu izstādi logos vai zem liepas.
Interesanti izrotāt kokus savā pagalmā ar lentītēm vai audumu, lieldienu olām un zaķiem.
Sakopsim un izkrāsosim savu apkārtni, uzdāvināsim sev un citiem svētku sajūtu. Ļoti gaidām Jūsu darbus līdz 31. martam.

Silenes KN vadītāja A.Mihailova
Silenes bibliotēkas vadītāja E.Griskjāne