Lieldienas Silenes pamatskolā

Kad daba pēc garā ziemas miega pamodusies uz jaunu dzīvi, kad no ziemas važām atsvabinājušies ūdeņi plūst brīvi, kad atgriežas gājputni, lai uzmeklētu savas ligzdas, kad Saules ceļš pār debesu velvi met lielāku līkumu, tad viss mostas uz jaunu dzīvi un pie mums nāk Lieldienu svētki.
29. aprīļa pēcpusdienā skolēni pulcējās aktu zālē, lai svinētu Lieldienu svētkus. Kas gan ir Lieldienas bez olu krāsošanas? 8. klases skolēni bija sakrāsojuši olas. Deniss pastāstīja un parādīja, kā olas tika krāsotas ar dabā salasītiem materiāliem. Skolas leļļu teātris uzstājās ar ludziņu “Cālītis” skolotājas Diānas Krasiļņikovas vadībā.
Viena no senajām latviešu ieražām Lieldienās ir mīklu minēšana. Sagatavoja un uzdeva mīklas Konstantīns. Ne visas mīklas skatītāji varēja atminēt. Deju grupas meitenes nodejoja “Jautro deju”, vadītāja Jeļena Andrule. Ar Lieldienām saistāmas daudzas tradīcijas un ticējumi, kas ļauj iegūt labāku veselību, labāku ražu, pārticību un mieru mājās. Deniss un Konstantīns nolasīja dažus Lieldienu ticējumus. Piemēram, ja Lieldienu rītā iet priekš saules lekšanas upē mazgāties, tad visu gadu ir vesels. Lieldienu rītā meitām pie upes vai kalna galā skaļi jāgavilē, lai būtu skaļa atbalss, no kuras puses tā būs – no tās nāks precinieki. Skolas ansambļa meitenes nodziedāja skanīgu dziesmiņu “Pasaulē”, skolotāja Rozālija Almakajeva. Pasākums noslēdzās ar prezentāciju “Priecīgas Lieldienas”.
Šis ir brīdis, kad mums ikvienam piedzīvot iekšēju augšamcelšanos – uzvarēt kādu savu vājību, nespēku, nevarēšanu un gūt iespēju katram jaunu dienu nodzīvot labāk vai citādāk nekā iepriekšējo.
Paldies visiem, kas palīdzēja sagatavot svētkus!
Skolotāja Lūcija Livmane-Trubiņa