LU aģentūra LU Rīgas 1. medicīnas koledža izsludina uzņemšanu

LU aģentūra LU Rīgas 1. medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības programmā

Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība

Nepieciešama iepriekšējā izglītība: Ārstniecības persona ar profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa augstāko ārsta palīga izglītību

Iegūstamā kvalifikācija: Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību “Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība”

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks: klātienē un tiešsaistē, Tomsona iela 37, Rīgā

Papildus informācija: Ārstniecības un farmācijas katedras vadītāja p.i. Ineses Indrāne, kontakttālrunis: 29466504,

e-pasts: inese.indrane@medskola.lv

Iespēja sertificēties Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē saskaņā ar Ministra kabineta 2012.gada 18.februāra noteikumiem Nr.943.

Pieteikšanās mācībām līdz 2021.gada 26.martam.