Miķeļdiena Silenes pamatskolā

Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt zem jumta, izņemot kāpostus un tie var vēl mierīgi palikt uz lauka. Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu laiks, kad ar svecēm un ēdieniem aicināja ciemos aizgājušo dvēseles. Dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki.
Rudens ražas svētki Silenes pamatskolā tika atzīmēti 30. septembrī ar augļu, dārzeņu izstādi un Miķeļdienas tirgu. Skolēni kopā ar vecākiem izveidoja interesantu augļu un dārzeņu veidojumu izstādi. Skolēni  uzzināja dažādus ticējumus par Miķeļiem, pētīja dabas parādības, kopā ar skolotāju cepa gardus kēksiņus, minēja mīklas. Ar Miķeļdienu saistīti daudzi un dažādi latviešu ticējumi. Piemēram, ja Miķeļa diena un nakts ir miglaina, tad būs laba vasara, savukārt, ja ir sausa un auksta diena un nakts, tad būs slikta vasara. Ja Miķeļos zosis lido augstu – pavasarī būs lieli pali. Ja zemu – plūdu nebūs. Jo siltāka un sausāka Miķeļdiena, jo vēlāk iestāsies ziema un stipra sala nav ko baidīties.
Pēcpusdienā skolas 1. stāva koridors pārvērtās par tirgu. Vislielākais prieks bija pārdevējiem, bet arī pircēji bija priecīgi, jo bija daudz gardumu. Skolu piepildīja bērnu smiekli, jautrība un nebeidzams prieks par Miķeļdienas tirdziņu.

Paldies visiem pasākuma atbalstītājiem un līdz nākošajiem svētkiem!

Sākumskolas skolotāja Tatjana Domuļeva