Noslēgusies jauniešu dienas nometne “Atklāsim sevī uzņēmējdarbības garu” Silenē

20.augustā Silenē Daugavpils novada jaunatnes projektu konkursa “Attīsti sevi!” ietvaros noslēdzās biedrības “Silenes stariņi” sešu dienu nometne “Atklāsim sevī uzņēmējdarbības garu”, kurā piedalījās 15 jaunieši no Skrudalienas un Demenes pagastiem. Nometnes mērķis bija veicināt Daugavpils novada jauniešu izpratni par novada darba tirgu, rosināt jauniešos apzināties savu lomu un iespējas, attīstot viņu uzņēmējdarbības pieredzi, kā arī dot iespēju apgūt jaunas iemaņas un prasmes un sekmēt jauniešu sadarbību.
Nometnes darbības rezultātā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar informāciju par vietējiem uzņēmējiem un ražojumiem, papildināt zināšanas par novada uzņēmējdarbības iespējām, apgūt uzņēmējdarbības pamatprincipus, iemācīties pareizi lietot iegūto informāciju. Sadarbībā ar darba devējiem nometnes dalībnieki piedalījās vairākās aktivitātēs. Katra no 6 dienām bija veltīta vienai no uzņēmējdarbības nozarēm.
„Maizes dienā” tika izpētīts „maizes ceļš’. Tika novadīta mācību ekspedīcija uz V.Hrapāna zemnieku saimniecību „Gaiša”, kur jaunieši iepazinās ar lauksaimniecības tehniku un tika organizēta komandu spēle „No grauda līdz klaipam”, kuras laikā tika sistematizētas iegūtās zināšanas par pirmo dienu. „Medus dienā” tika izpētītas biškopības nozares attīstības iespējas Latvijā un organizēts mācību izbraukums, kura laikā apmeklēti Līksnas un Nīcgales pagastu tūrisma objekti. „Piena dienas” devīze bija „Pienu ēdam – pienu dzeram”. Kulinārijas meistarklases laikā dalībnieki iemācījās pagatavot biezpienu, gatavoja garšīgus ēdienus no piena, prezentēja darbu. Jaunieši apmeklēja vietējo veikalu ar nolūku izpētīt, cik plašs ir piena produktu sortiments, tā ražošanas vietu, lai secinātu par Latvijas ražotāju iespējām strādāt vietējā tirgū. Diena tika pabeigta ar jautru sporta spēli „Atmini mani!”. „Olu dienā” jaunieši devas uz  SIA „Eko paipalas” paipalu fermu Sventes pagastā, kur iepazinās ar ražošanas un produktu apstrādāšanas procesiem. Ekskursijas otrajā daļā tika apmeklēta Sventes muiža un parks, Kara tehnikas muzejs.  „Ābolu dienas” mērķis bija popularizēt vietējos, veselībai vērtīgus produktus. Dienas sākumā jaunieši devās „Augļu medībās”. Vērojot darba lapas uzdevumus, viņiem vajadzēja nofotografēt dažāda veida augus ciemata teritorijā. Pēc spēles tika organizēta radošā darbnīca „Ābolu puika un ābolu meitene”, kur jaunieši veidoja rotas, kolāžas un instalācijas par āboliem un citiem augļiem . Biedrība “Silenes stariņi” brīvprātīgi organizēja sporta stafeti „Ābolu taka”. „Atpūtas dienā” tika prezentēti nometnes rezultāti, tika novērtēta grupas piedalīšanas darbā, tika sakārtoti nometnes laikā tapušie darbi. Jauniešiem tika organizēts patīkams pārsteigums- 3D filmas apmeklējums.
Nometnes uzdevumi tika izpildīti. Jaunieši pateicas Daugavpils novada domei, Skrudalienas pagasta vadībai, “Silenes stariņi” biedrībai un brīvprātīgajiem par lielisku iespēju atpūsties un iegūt jaunas zināšanas un prasmes vasara laikā.

FOTOGALERIJA