Novada svētki

24.augustā Skrudalienas pagasta pārvalde piedalījās Daugavpils novada dienas svinībās. Pārvaldes kolektīvs paveica lielu darbu un rezultāts visus iepriecināja.
Mūsu pagasta tēma bija pagasta, kuram šogad apritēs 130 gadi, vēsture, pagasta teritorijā esošā dabas parka Silene, kā NATURA 2000 teritorijas, aizsargājama flora un fauna un pagasta ģerbonis- čiemurziežu taurenis, kas arī ir Silenes dabas parka iemītnieks.
Sadarbojoties bāriņtiesas loceklei Oksanai Andrulei un pārvaldes darbiniekam Ivanam Ivanovam, radās skaists taurenis, pie kura varēja nofotografēties ikviens mūsu telts apmeklētājs, kā arī izbaudīt garšīgo ogu ķīseli, kuru pagatavoja kafejnīca IU”Marianna” un cepumus tauriņa veidā, kurus izcepa pagasta iedzīvotāja Ņina Poicāne.
Blakus tika izvietota izstāde ar reto un aizsargājamo dabas parka iemītniekiem un augiem.
Ciemiņus aicināja pie mūsu telts vokālais ansamblis “Līgaviņas” , kas šogad jūnijā svinēja savas darbības 15.gadadienas jubileju un rokdarbu darbnīcas vadītāja Oksana Andrule.
Valentīna Marenkova piedalījās darbnīcā Ģimeņu parkā bērniem un vecākiem, mācot izgatavot lupatu lellītes.
Šis svētku formāts priekš mums bija jauns, un visiem pasākuma dalībniekiem radās domas un jaunas idejas, ko vēl varētu uzlabot šāda veidā svinībās.
Paldies visiem, kas piedalījās un ieguldīja darbu svētku radīšanā!