Pārbūves darbi Dīķu ielā

27.septembrī pārvaldes komisija apsekoja izpildītus būvdarbus Silenes ciemā Dīķu ielā, kur bija paveikti asfalta klātnes remonta darbi 210 m garumā, pilnīgi nomainot bojāto asfalta seguma virskārtu, nodrošinot satiksmes drošību, augstu komforta līmeni un uzlabojot dzīves vidi pašvaldības iedzīvotajiem.
Finansējumu 27.05.2021. piešķīra vēl Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonds,  darbus izpildīja SIA “Latgales Ceļdaris”.
Šai pat ielā 31.maijā bija izpildīti arī ielas apgaismojuma atjaunošanas darbi, kuru rezultātā bija nomainīti bīstamā stāvoklī esošie koka balsti uz 4 jauniem mūsdienīgiem metāla stabiem ar LED apgaismojumu. Darbus izpildīja uzņēmums “Latgales Energobūve”.
Gar ielu un ielas beigās atrodas daudzdzīvokļu mājas, iela ir blīvi apdzīvota un nodrošina iedzīvotāju piekļuvi Silenes ciema centram.

Prieks, ka Silenes ciemā kļuva sakoptāka un labiekārtotāka vēl viena iela.

Kopēja paveikto Dīķu ielā būvdarbu summa ir 25 802.35 eiro, ko nodrošināja  pašvaldības finansējums.