Pasākumi, kas izglīto, un panākumi, kas priecē

„Mēs esam līdzīgi kokiem,
bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt,
dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem,
ar domām, ko labu paveiksim rīt”
(K. Apškrūma)

Šogad Silenes pamatskolā pirmais pavasara mēnesis bija īpaši bagāts ar skolēnu piedalīšanos un iesaistīšanos dažādos konkursos, olimpiādēs un kultūras pasākumos.
Mēs daudz lasījām un izglītojāmies, lasījām un baudījām, lasījām un atpūtāmies. Lasījām, lai mācīties, piedalīties un gūt gandarījumu par paveikto darbu.
6. martā piedalījāmies Daugavpils novada skatuves runas konkursā. Evelīna Kursīte (6. klase) uzstājās ar O. Vācieša dzejoli „Miljons ābolu” un prozas fragmentu no Somu rakstnieces Marijas Parras grāmatas „Vafeļu sirds”. Ieguva II pakāpes diplomu. Agnese Ščaja-Zubrova (9. klase) uzstājās ar dzejoli „Latvija” (autors Jānis Baltjancis) un prozas fragmentu no Astrīdas Lingrēnas grāmatas „Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Ieguva II pakāpes diplomu.
Literatūras stundās mācījāmies par dzejniekiem un rakstniekiem, runājām par viņu radītiem darbiem. Vai vienmēr mēs visu saprotam, ko gribējis sacīt autors? Tāpēc 9. martā kopā ar 5. – 6. klašu skolēniem un viņu vecākiem apmeklējām Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” teātra trupas „Trešais variants” Annas Brigadieres „Maija un Paija” izrādi. Skolēnu atziņas pēc izrādes apmeklējuma. „Man ļoti patika izrāde. Tagad es labprāt izlasīšu šo grāmatu”, „Tur ir latviešu dievi, Laimas māte, kas lemj cilvēka mūžu. Ir lietas, ko neizprotu, bet grāmatu noteikti izlasīšu”, „Patika, kā spēlēja aktieri, reizēm pat bija nedaudz bail”, „Lasīju „Sprīdīti”, tagad obligāti izlasīšu „Maiju un Paiju”, „Visvairāk patika, ka aktieri spēlēja Maijas, Paijas un Plaskas lomas”, „Ļoti patika tēlojumi „Elles pagalms” un „Raganu sils”. Baudot izrādi, esam pateicīgi arī par gūtām labām emocijām.
11. martā piedalījāmies 13. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7. klašu skolēniem (organizēja Daugavpils Valsts Ģimnāzija). Dalībnieku skaits – 34 skolēni no dažādām Latgales skolām (Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas, Jēkabpils Valsts Ģimnāzijām, kā arī Daugavpils 12. vsk., Zilupes, Dagdas, Rēzeknes, Ciblas, Riebiņu, Viļānu, Aglonas, Rudzātu, Vārkavas vidusskolām un Jersikas, Jaunsilavas, Indras, Rožupes, Krāslavas, Daugavpils saskaņas un Silenes pamatskolām. Silenes skolu pārstāvēja Eduard Gasperovich (7. klase) un ar iegūtiem 39 punktiem no 80 tika pie Pateicības par piedalīšanos.
14. martā divi mūsu skolas skolēni Jelizavete Stolbova (6. klase) un Artjoms Geiko (5. klase) piedalījās Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībās Daugavpils novada finālā. Skolēni lasīšanai izvēlējās fragmentu no lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija 2018” kolekcijas Sallas Simukas „Sirdsmāsas” grāmatas. Bērni bija gandarīti par to, ka tika uz finālu un varēja lasīt fragmentus citu skolu skolēnu priekšā, kā arī pārliecināties par savām spējām un mācīties no citiem. Patīkami un pārsteidzoši bija tas, ka katrs tika pie dāvanām un diploma.
Pasākumiem, kas izglīto, un panākumiem, kas priecē, nav gala, ja ar prieku lasi, mācies un piedalies!

Latviešu valodas skolotāja Jeļena Safonova