Pasākums “Krievu virtuve”

2020.gada 24. janvārī Silenes kultūras namā noritēja tradicionālais janvāra pasākums, kas ir veltīts krievu tautas tradīcijām un paražām.
Šoreiz runa bija par krievu virtuvi. Vakara vadītāja A.Mihailova izvadīja īsu ekskursu krievu virtuves vēsturē, iepazīstināja ar krievu galda paražām un rituāliem. Kopā ar viesiem ne tikai atcerējāmies krievu ēdienus, bet arī tos pagaršojām: kvasu, medus dzērienu, ķīseli, pīrādziņus ar dažādiem pildījumiem, tā saucamās “bumbiņas”, skābētus un sālītus produktus, grūbu putru, pankūkas. Stāstu papildināja vokāla ansambļa “Līgaviņas” dziedātās dziesmas (vad. I.Kralika).  Viesi piedalījās viktorīnā, minēja mīklas, un spēlēja krievu riņķa dēju spēles.
Izsakām pateicību N.Poicānei, R.Fjodorovai, L.Drusei par sagatavotiem krievu ēdieniem, J.Potrjasovai un N. Vadišienei par radošu pieeju. Arī sakām “Liels paldies!” A. Mickevičai par piestādītiem mūsu izstādei eksponātiem- koka traukiem, kā arī Silenes pamatskolas muzejam.
Izsakām pateicību pagasta pārvaldes vadībai (B.Ivanovai) par materiālo atbalstu un visiem viesiem, kuri atrada laiku apmeklēt mūsu vakaru un pavadīt to siltā, gandrīz vai ģimenes, lokā.

Silenes kultūras nama vadītāja A.Mihailova