Patiecība

Silenes bibliotēka un Silenes KN izsaka  pateicību visiem, kas piedalījās mūsu virtuālajā Masleņicā. Paldies bērniem un vecākiem, kas atsūtīja savus saules fotoattēlus un saņēma saldas balvas.
Pirmo reizi mūsu ciematā nebija plašu svinību, bet rituāls bija ievērots. Paldies visiem, kas 14.martā plkst. 12.00 pievienojās kopīgai Masleņicas figūras   dedzināšanai.
Īpaša pateicība mūsu saimniecēm, kuras piedalījās pankūku recepšu maratonā . Mēs apsolījām balvas- un tās  gaida Jūs Silenes KN, 22-31.martā mēs sazināsimies ar Jums un individuāli pasniegsim balvas.

Silenes KN vadītāja A.Mihailova

Silenes bibliotēkas vadītāja E.Griskjāne