PAZIŅOJUMS

23.01.2020  Skrudalienas pagasta pārvalde

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

 1. Raguļišku kapsētā Skrudalienas pagastā
  Tie ir 3(trīs) bīstamie koki
  Koku suga: 3 bērzi
 1. Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā
  Tie ir 6 ( seši) bīstamie koki
  Koku suga: 6 priedes
 1. Vilķeļu vecticībnieku kapi
  1( viens) koks: priede
 1. Skrudalienas ciemā:
  Miera ielā – 1 koks ( kļava)
 2. Silenes ciemā:
  Skaista ielā 5 – 1 koks ( bērzi)
  Skaista iela 10  -1 koks (parastais osis)
 1. Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” teritorijā:
  Tie ir  2 ( divi) bīstamie koki
  Koku sugas  – 1( viens) bērzs ;  1( viena) kļava
 1. Voitišķu vecticībnieku draudzes kapsētā Skrudalienas pagastā
  Tie ir 50 (piecdesmit ) bīstamie koki

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 23.01.2020. līdz 12.02.2020.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski , iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. vai arī telefoniski pa tālruni T.65439238 ( Inese Alehina).
Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.