PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

  1. Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā

Tie ir 4 ( četri ) bīstamie koki
Koku suga: 4 priedes

  1. Vilķeļu vecticībnieku kapi

1( viens) koks: bērzs

  1. Skrudalienas ciemā:
    Dārza ielā – 1 koks (parastais osis)
  2. Silenes ciemā:
    Skaista ielā 16 – 1 koks ( bērzs)

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 03.02.2021. līdz 26.02.2021.


Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski , iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. vai arī telefoniski pa tālruni T.65439238 ( Inese Alehina).
Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.