PAZIŅOJUMS

Skrudalienas pagasta pārvalde paziņo, ka  sakarā ar projekta “SIA TET elektronisko sakaru optisko šķiedru kabeļa pieslēguma izbūve Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centram “Ilgas”” būvniecības darbu turpināšanu, laikā periodā no 26.04.2021. līdz 07.05.2021. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00,  Skrudalienas pagasta ceļā Nr.86-49 “Smilģina –Ilga” tiks slēgta  transporta kustība.