PAZIŅOJUMS

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu, sašķeltu koku ,kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

 1. Raguļišku kapsētā Skrudalienas pagastā
  Tie ir 2(divi ) bīstamie koki
  Koku suga:   2    bērzi  ( diam.40, 37 cm)
 2. Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā
  Tie ir 3 ( trīs) bīstamie koki
  Koku suga:      3    priedes  ( diam.42, 45, 43 cm)
  3.Viļķeļu kapsētā Skrudalienas pagastā
  Tie ir 3(trīs) bīstamie koki
  Koku suga:    3  priedes (diam.47 (2 gb.), 50 cm

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 3.01.2018 . līdz 23.01.2018.
Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., vai arī telefoniski pa tālruni 654 39430 (kontaktpersona Tatjana Ivanova)., T.65439238 ( Inese Alehina).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.